۳۵۰

روز فلورانس


 • شهرگردی در ۳ ساعت
 • بازدید از بهترین رستوران های دنیا
 • سفر چشنده شراب
 • شب زندگی خیابانی در شهر

۱۳۹۵-۰۳-۱۶ - ۱۳۹۷-۰۹-۱۳
۲۵% تخفیف
۲۵۰۰۰

تور کولوسئوم


 • شهرگردی در ۳ ساعت
 • بازدید از بهترین رستوران های دنیا
 • سفر چشنده شراب
 • شب زندگی خیابانی در شهر

۱۳۹۴-۱۲-۲۵ - ۱۳۹۷-۰۹-۳۰
۵۰% تخفیف
۲۰۰

تور شهرگردی در رم


 • شهرگردی در ۳ ساعت
 • بازدید از بهترین رستوران های دنیا
 • سفر چشنده شراب
 • شب زندگی خیابانی در شهر

۱۳۹۵-۰۴-۰۲ - ۱۴۰۰-۱۰-۱۰